Välkommen till KomHit

Sjukvård
Se video

Tandvård
Se video

En nationell webb-resurs

I projekt KomHIT skapas en nationell webbresurs. Här kan personal och föräldrar få information och kunskap. I projektets bildstödsresurs www.bildstod.se kan du ladda ner och skapa nya kommunikationsstödjande material, redo att användas i barnsjukvården och tandvården.

KomHIT utgår från universell design. Genom att utforma information och kommunikation så att den blir tillgänglig för personer med kommunikativa svårigheter, blir tillgängligheten bättre för alla.

Rätten till kommunikation

Läs Barnkonventionen, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dokumentet Rätten att kommunicera

Materialbanken

Bildstödsverktyget med färdigt material och möjlighet att göra eget.
Material gjort i InPrint och Power Point