Dela
kom-hit.se

Kommunikationsstöd för människor på flykt

Idag flyr människor till Sverige. Många av dem är barn, och många kommer ensamma. I mötet med det svenska samhället uppstår kommunikationssvårigheter eftersom vi inte talar samma språk. Det kan också vara svårt att sätta ord på det man har upplevt. Då kan man använda bilder som stöd i kommunikationen.

Bilder kan vara till hjälp när språket inte räcker till och fungera som en brygga mellan två språk. De gör det lättare både att förstå och att själv kunna säga något. De här bildstöden är framtagna för att samtala med människor som flytt från svåra omständigheter.

Här kan du se ett exempel på hur man kan samtala med bildstöd

Om
bildstöden

Bildstöden har 35 bilder på varje uppslag. Några av orden är vanliga och fungerar bra i många olika situationer. Andra ord är mer specifika för den situation den som flytt befinner sig i. Bilderna har ord både på svenska, engelska och arabiska.

Titta först själv på bildstöden så att du vet vilka bilder som finns. Använd dem sedan i samtal. Peka själv på de bilder som passar till det du säger. Målet är att ni ska förstå varandra så bra som möjligt. Ni behöver inte prata i ”korrekta meningar”.

Bildstöden går att ladda hem här nedanför. Du kan använda dem digitalt, t.ex. på en iPad, eller skriva ut dem på papper. Skriv ut två ark på varje sida för ett behändigt format.

Samtal om flyktingupplevelsen

PDF, 1mb

Samtal om vardagen

PDF, 0.7mb

Bildstöden är gjorda på Bildstod.se

Det är en webbtjänst där du kan tillverka bildstöd på egen hand utan kostnad. För att göra egna bildstöd behöver du registrera dig.

Gå till bildstod.se

DART och
KomHIT

DART är ett kommunikations– och dataresurscenter som tillhör Område 1 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Vi arbetar med kommunikationsstöd av olika slag.

Med medel från Arvsfonden driver vi ett projekt som heter KomHIT—kommunikationsstödjande insatser inom barnsjukvård. Inom detta projekt har webbtjänsten Bildstöd tagits fram.

För att läsa mer om DART och KomHIT kan du gå in på våra webbsidor.