På gång

Stort intresse för KomHIT Flykting på Barnrättsdagarna

Under Barnrättsdagarna i Örebro fick vi i KomHIT Flykting chans att träffa många intresserade besökare. Den vanligaste reaktionen var igenkänning inför de utmaningar vi beskriver; svårigheter att nå fram eller förstå enkel information i mötet med en person som inte pratar samma språk. Besökarna visade också förvåning och entusiasm inför att allt vårt material är gratis och finns att ladda ner, skriva ut och börja använda direkt. Projektet riktar sig till hälso-, och sjukvård och tandvård, men även personer från många andra delar av samhället uttryckte stort behov av motsvarande kommunikationsstöd att använda i sina respektive verksamheter. Vi ser nödvändigheten i att använda bildstödskommunikation för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Detta blev allt tydligare under flera av konferensens föreläsningar och seminarier. Barn på flykt hamnar i många situationer som kan te sig obegripliga och skrämmande. Med hjälp av bildstöd kan vi öka begripligheten och möjligheten till inflytande för många barn.

Här finns allt material att ladda ner och skriva ut

KomHIT Flykting på barnrättsdagarna i Örebro

Barn på flykt och deras rättigheter är ett högaktuellt ämne. Barnrättsdagarna i Örebro 25-26 april har temat: Barnrättsperspektiv på migration, integration & inkludering. KomHIT Flykting kommer att finnas på plats för att visa hur vi kan bidra till att barnkonventionen följs. Med hjälp av att använda anpassat bildstöd i vårdsituationer kan barnet bli mer delaktigt och vi kan möjliggöra barnets rätt att uttrycka sin mening. Kom förbi och titta på vårt material och få inspiration och kunskap om hur det kan användas. Bilderna på barnen här intill är skapade av Linn Greaker i samarbete med KomHIT Flykting och Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/

Läs programmet för Barnrättsdagarna här

Glad påsk!

Vi i KomHIT Flykting vill önska er alla en fin påskhelg. I nuläget är vi nio personer som arbetar delvis eller endast med projektet. Är du nyfiken på vilka vi är, vår bakgrund och vad vi specifikt gör i KomHIT Flykting? Då kan du klicka på knappen nedan och läsa mer om oss! Ta hand om varandra!

Läs mer om oss

Nu sprider vi kunskapen vidare

För att det vardagliga arbetet med bildstöd i verksamheterna ska fungera, finns flera viktiga faktorer. Vi tror att ökad kunskap om möjligheterna med bildstödskommunikation motiverar och inspirerar. Men minst lika viktiga är de praktiska delarna av användandet. Hur tillverkar vi nytt, vem skriver ut det och var förvarar vi det? Vi bjuder in till en heldag där alla dessa aspekter får plats och där vi kan lära av varandra och dela erfarenheter. Deltagarna får dessutom handfasta tips på hur de kan föra kunskapen vidare på sina arbetsplatser. Första chansen att vara med blir den 1 juni.

Ladda ner inbjudan!

Projektet representerat på Hack for Health 2017

Om man sätter ihop ett antal sjukvårdspersonal, chalmerister och patienter – vad kan det bli då? Det var frågan som Sahlgrenska Universitetssjukhuset ville ha svar på när det första Hack for Health gick av stapeln i mars 2017. Stina Högström från en av verksamheterna vi samarbetar med i projektet skickade in en idé om att ta fram en app för tuberkulosbehandling i hemmet, och Susanne Bäckström deltog tillsammans med henne i hacket som en av representanterna för vården.

Läs mer om vårt deltagande i Hack for Health 2017

Arbetet med verksamheter och material fortskrider

Under 2016 har vi arbetat med många olika verksamheter och nu under 2017 är flera på gång in. Just nu arbetar vi mycket tillsammans med Folktandvården i Vänersborg, barn- och ungdomsmottagningen på NÄL, Barnkardiologen, BUP och ambulanssjukvården. Vi är också inne i en intensiv fas där personer som talar språken vi översätter till granskar bildstöden.

Läs mer om hur arbetet fortskrider

Projektet deltar på Leva & Fungera 4-6 april 2017

Den 4-6 april går mässan Leva & Fungera av stapeln i Göteborg. Mässan är Nordens största mötesplats för hjälpmedel och tillgänglighet. Hit kommer över 14 000 besökare, från brukare till politiker, för att hitta nya lösningar och hänga med i vad som händer. Det går att hitta material och information om KomHIT Flykting i utställningen alla tre dagarna. Ulrika och Susanne kommer också att hålla i en föreläsning om projektet tisdagen den 4:e april mellan klockan 11 och 12. Kom gärna och hälsa på oss i monter A01:54!

Studierna ledde till apputveckling av språkstöd för nyanlända

Lorna Bartram arbetar i Darts projekt KomHIT Flykting där hon bland mycket annat bidrar med sin kunskap i arabiska och närliggande språk. I det senaste numret av Göteborgs Universitets tidning Humanisten är Lorna intervjuad om sitt arbete med språk och interkulturell kommunikation.

Läs artikeln i Humanisten

Projektet på Sahlgrenskas kvalitetsdagar

Här kan du se en intervju med Ingrid och Susanne om KomHIT Flykting, utlagd på YouTube av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samband med kvalitetsdagarna 2016.

KomHIT Flykting - ett uppdrag från Regionstyrelsen

Den 2 december 2015 gav Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen DART i samarbete med Koncernstab Kommunikation och Externa relationer vid Koncernkontoret i uppdrag att ta fram ett bildstöd som kan användas tillsammans med nyanlända inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Uppdraget kom som en följd av den stora mängden människor som flydde under hösten 2015, och behovet av att överbrygga språkbarriärer inom sjukvården. DART hade under hösten på eget initiativ tagit fram bildkartor för detta ändamål.

Här kan du läsa ett PM om projektet

Bilder överbrygger språkproblem

DARTs bildstöd för samtal med människor som flytt väcker stor uppmärksamhet i media. Här kan du läsa om eller lyssna på ett klipp där enhetschef Ulrika Ferm pratar i P4 Göteborg.

Läs eller lyssna på Sveriges radios hemsida