Forskning

Här hittar du vetenskapliga arbeten som gjorts i anknytning till KomHIT. Du kan till exempel läsa bokkapitel, artiklar och uppsatser.

 • Barns delaktighet och användning av bildstöd - en pilotstudie av KomHIT-modellen i allmäntandvården

  2016-08-31 Uppsats

  Gunnerek, J & Gustafsson, A (2016)
  Magisteruppsats i logopedi vid Göteborgs universitet
  Studien undersöker genom två delstudier barns delaktighet i tandvård i relation till ökad kommunikativ tillgänglighet.

  Öppna
 • Hur uppfattar barn, föräldrar och personal bilder som stöd för kommunikation? En pilotstudie inom barn- och ungdomspsykiatri

  2016-08-31 Uppsats

  Beijer, J (2016)
  Magisteruppsats i logopedi vid Göteborgs Universitet.
  Studien utvärderar och beskriver hur barn, föräldrar och personal vid en barn- och ungdomspsykiatrisk specialmottagning upplever användning av bilder för att förtydliga information och kommunikation i vårdsituationen.

  Öppna
 • Evaluating the Impact of AAC Interventions in Reducing Hospitalization related Stress Challenges and Possibilities

  2016-06-20 Artikel

  Thunberg, G., Törnhage, C.-J., & Nilsson, S. (2016)
  Publicerad i: Augmentative and Alternative Communication

  Öppna
 • Meeting the communicative rights of people with autism: Using pictorial supports during assessment, intervention and hospital care

  2016-03-07 Bok

  Thunberg, G., Johansson, M., & Wikholm, J. (2015).
  Publicerad i: M. Fitzgerald (Ed.), ISBN: 978-953-51-2037-7, InTech
  En beskrivning av hur bedömning, intervention och sjukhusvistelser bättre kan möta de kommunikativa rättigheterna hos personer med svårigheter inom autismspektrat och förbättra aspekter av aktivitet och deltagande.

  Öppna
 • Vikten av sjukhusmiljöns utformning för att främja kommunikation och delaktighet hos barn med kommunikationssvårigheter utifrån ett föräldraperspektiv

  2016-03-07 Uppsats

  Andersson, J. & Vulkan, H. (2012).
  C-uppsats i arbetsterapi vid Göteborgs Universitet.
  Studien beskriver vad föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter upplever och har för önskemål kring miljöns utformning för att främja barnets kommunikation och delaktighet i samband med sjukhusvistelse.

  Öppna
 • Barns kommunikation i vårdprocessen vid nålrelaterade procedurer i sedering med lustgas

  2016-03-07 Uppsats

  Vantaa Benjaminsson, M. (2014).
  Magisteruppsats i vårdvetenskap vid Högskolan I Borås.

 • Typiskt utvecklade barns uppfattningar om bilder tänkta för samtal om känslotillstånd vid sjukhusvistelse.

  2016-03-07 Uppsats

  Holstensson, J. & Karlsson, C. (2012).
  Magisteruppsats i logopedi vid Göteborgs Universitet.
  Studien validerar ett bildmaterial som används för att fråga barn om deras känslotillstånd vid sjukhusvistelse genom att tillfråga typiskt utvecklade barn mellan 1-4 års ålder om ett antal ritade bilder och värdeskalor.

  Öppna
 • Pilotutvärdering av KomHIT: Hur uppfattar vårdpersonal och föräldrar bilder som kommunikationsstöd i barnsjukvård?

  2016-03-07 Uppsats

  Johansson, M., & Wikholm, M. (2014).
  Magisteruppsats i logopedi vid Göteborgs Universitet.

  Studien beskriver en utvärdering av bilder som kommunikationsstöd inför och under sjukvårdsprocesser inom barnsjukvård inom ramen för KomHIT-projektet som gjorts med personal och föräldrar.

  Öppna
 • Strategies that assist children with communicative disability during hospital stay: Parents’ perceptions and ideas.

  2016-03-07 Artikel

  Thunberg, G., Buchholz, M., & Nilsson, S. (2015).
  Publicerad i: Journal of Child Health Care

 • Picture and text schedules for children during needle-related procedures in nitrous oxide sedation - effects on pain and distress.

  2016-03-07 Artikel

  Vantaa Benjaminsson, M., Thunberg, G., & Nilsson, S. (2015).

  Inskickad för publikation

 • 1
 • 2
 • 1 av 2